Psychoterapia

Psychoterapia jest to forma terapii zapoczątkowana przez młodopolskiego psychologa Freuda. Jest to metoda leczenia opierająca się na leczeniu problemu u źródła. Dlatego tak ważna jest w niej przeszłość pacjenta. Dużo ludzi przychodzących na terapię boi się, że powie coś źle, nie wie co powinno się mówić. Tymczasem należy odpowiadać zawsze pierwszym skojarzeniem. Psychoterapeuta aby zrozumieć nasz problem i znaleźć na niego jakąś radę musi najpierw zrozumieć nas, dlatego sięga do naszej podświadomości, którą może poznać tylko w ten sposób.

Duża liczba pacjentów narzeka, że terapeuta wchodzi w ich prywatną prolina przeszłość, nie rozumieją jaki związek mają wydarzenia które rozegrały się np. w dzieciństwie na obecne zdarzenia. Mimo wszystko pytania o przeszłość są bardzo ważne. Na nasze postrzeganie świata wpływ ma każda osoba którą poznaliśmy, a szczególne znaczenia mają sytuacje w których robiliśmy coś po raz pierwszy i opinie wygłoszone przez ludzi dla nas ważnych. Warto pamiętać, że psychoterapeuta nie jest od udzielania rad. On ma usunąć przeszkody jakie stawia przed tobą twój umysł, a one są wynikiem wydarzeń z przeszłości jakichś reakcji, lub ich braku.