rozwój kreatywności

1. Wprowadzenie do kreatywności Definicja kreatywności i jej znaczenie w życiu artystów i osób niezwiązanych z sztuką. Kreatywność jest zdolnością do twórczego myślenia i generowania nowych pomysłów. Dla artystów jest ona niezbędna do tworzenia oryginalnych dzieł, ale ma także ogromne znaczenie w życiu osób niezwiązanych z sztuką. Kreatywność pozwala na rozwiązywanie problemów w innowacyjny sposób […]