inteligencja emocjonalna

Czym jest inteligencja emocjonalna? Inteligencja emocjonalna to zdolność rozpoznawania, rozumienia i zarządzania własnymi emocjami. Inteligencja emocjonalna jest kluczową umiejętnością, która pozwala nam lepiej zrozumieć i kontrolować nasze emocje. Dzięki niej jesteśmy w stanie świadomie reagować na sytuacje, rozpoznawać nasze emocje i radzić sobie z nimi. To umiejętność, która może być rozwijana przez całe życie. Rozwinięta […]