asertywność

Komunikacja Rozwijanie umiejętności słuchania aktywnego Słuchanie aktywne to umiejętność skoncentrowanego i pełnego zrozumienia słów drugiej osoby. Aby to osiągnąć, ważne jest skupienie uwagi na rozmówcy, unikanie przerywania i zadawanie pytań, które pomagają wyrazić emocje i potrzeby. Wyrażanie się jasno i zwięźle Jasne i zwięzłe wyrażanie swoich myśli i uczuć ułatwia komunikację. Ważne jest, aby być […]